Nieruchomości

umowy sprzedaży nieruchomości lokalowych, gruntowych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali…

Dowiedz się więcej

Spółki

protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów spółek osobowych…

Dowiedz się więcej

Kancelaria Notarialna
Notariusza Agnieszki Majer

notariusz_agnieszka-majer

W Kancelarii oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Gwarantujemy klientom najwyższą jakość oferowanych usług, zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta.

Wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Dowiedz się więcej

Czynności

Kancelaria realizuje najczęściej następujące czynności:

 • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali
 • akty ustanowienia hipotek
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania
 • umowy zamiany
 • umowy o dożywocie
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • pełnomocnictwa
 • akty poświadczeń dziedziczenia
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków
 • akty ustanowienia fundacji
 • umowy i protokoły spółek
 • akty poddania się egzekucji
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia kancelarii:
.

Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania kancelarii do indywidualnych potrzeb, również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.